ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนากันเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ในการแห่เทียนพรรษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน จาก สพป.นม.3

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน จาก สพป.นม.3 คลิ๊กดูภาพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ...