อัลบั้มรูป : งานรับอนุบัตร ปีการศึกษา 2558

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบอนุบัตรให้กับนักเรียนสายชั้นอนุบาล ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และแสดงถึงความภาคภูมิใจในความสำเร็จแม้เพียงขั้นเริ่มต้นก็ตาม วันนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชุน วัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับเด็กในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ได้ใฝ่ศึกษา ในขั้นสูงขึ้นๆ ไปครับ ขอบคุณครับ
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]