อัลบั้มรูป : พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2558

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งงานได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมกับความภูมิใจจากการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุกคน งานวันนี้เกิดภาพความสวยงาม ความดีงาม ความภูมิใจในรั้วเขียวขาว และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้หมั่นศึกษาหาความรู้ในระดับสูงขึ้นไป เมื่อสำเร็จการศึกษามีการมีงานทำ จะได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป admin ขอเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกๆ คน ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับ
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]