ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนากันเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ในการแห่เทียนพรรษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน จาก สพป.นม.3

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน จาก สพป.นม.3 คลิ๊กดูภาพ...