นายจำรัส บุญเชื่อง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

LINK การศึกษา

ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 08 ม.ค. 2558
ผู้เข้าชม : 625
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กำหนดจัดงาน      วันเด็กให้กับนักเรียน  ในวันศุกร์ที่ ๙  มกราคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อพ่อแม่ สังคม ประเทศชาติ  และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ในการนี้โรงเรียนได้จัดการแสดงของนักเรียนตามสายชั้น  การเล่นเกมต่าง ๆ และซุ้มอาหาร
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูประสงค์ สัทธรรม ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ญาติมิตรสหาย เพื่อครู ลูกศิษย์ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประสงค์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 กำหนดการ 09.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงภาคกลางคืน ครับ
ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ ผู้ปกครอง พ่อ ค้า ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่มอบความสุขให้กับเด็ก ครับ พบกันใหม่ ในวันเด็กปีหน้าครับ คลิ๊กชมภาพครับ
สพฐ.ประชุมประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ หน่วยประชุม โรงเรียนบ้าโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง