กิจกรรมวันเด็ก 2559

ผู้เข้าชม : 899

ผ่านไปแล้วอย่างสนุกสนานสำหรับกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปี 2559 ตองขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ผู้ปกครองนักเรียน ห้างร้านต่างๆ คณะครู และส่วนราชการต่างๆ ที่ได้ มาร่วมมือกันทำให้งานเพื่อเด็กจบลงไปได้อย่างดี ขอบพระคุณข้าวของ รางวัล ที่ติดไม้ติดมือมาแจกเด็กๆ เห็นรอยยิ้มจากเด็กๆแล้วสุขใจครับ แล้วพบกันใหม่ วันเด็ก ปีหน้าครับ คลิ๊กดูภาพกิจกรรมครับข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูประสงค์ สัทธรรม ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ญาติมิตรสหาย เพื่อครู ลูกศิษย์ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประสงค์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 กำหนดการ 09.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงภาคกลางคืน ครับ
ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ ผู้ปกครอง พ่อ ค้า ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่มอบความสุขให้กับเด็ก ครับ พบกันใหม่ ในวันเด็กปีหน้าครับ คลิ๊กชมภาพครับ
สพฐ.ประชุมประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ หน่วยประชุม โรงเรียนบ้าโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง