พิธีมอบอนุบัตร ปีการศึกษา 2558

ผู้เข้าชม : 994

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบอนุบัตรให้กับนักเรียนสายชั้นอนุบาล ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และแสดงถึงความภาคภูมิใจในความสำเร็จแม้เพียงขั้นเริ่มต้นก็ตาม วันนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชุน วัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับเด็กในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ได้ใฝ่ศึกษา ในขั้นสูงขึ้นๆ ไปครับ ขอบคุณครับ ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูประสงค์ สัทธรรม ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ญาติมิตรสหาย เพื่อครู ลูกศิษย์ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประสงค์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 กำหนดการ 09.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงภาคกลางคืน ครับ
ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ ผู้ปกครอง พ่อ ค้า ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่มอบความสุขให้กับเด็ก ครับ พบกันใหม่ ในวันเด็กปีหน้าครับ คลิ๊กชมภาพครับ
สพฐ.ประชุมประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ หน่วยประชุม โรงเรียนบ้าโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง