พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

ผู้เข้าชม : 833
วันนี้ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัติการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้ส่งบุคคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการสอบเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้มีบุคลากรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 33 คน นักเรียนสอบไล่ผ่านธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 53 คน และนักเรียนสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 102 คน วัดป่าสิริวันบรรพต สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูประสงค์ สัทธรรม ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ญาติมิตรสหาย เพื่อครู ลูกศิษย์ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประสงค์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 กำหนดการ 09.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงภาคกลางคืน ครับ
ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ ผู้ปกครอง พ่อ ค้า ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่มอบความสุขให้กับเด็ก ครับ พบกันใหม่ ในวันเด็กปีหน้าครับ คลิ๊กชมภาพครับ
สพฐ.ประชุมประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ หน่วยประชุม โรงเรียนบ้าโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง