การเลือกตั้งประธานนักเรียน

ผู้เข้าชม : 1002

วันนีเป็นวันที่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้แสดงออกถึงความมีประชาธิปไตย มีสิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 5 คน คือ เด็กชายธีร์ธวัช ซิซา เบอร์ 1 เด็กหญิงอรวรรณ เกิ่งซาเนตร เบอร์ 2 เด็กหญิงสุมินตรา ประเสริฐสระน้อย เบอร์ 3 เด็กหญิงมัสธุรส เนินทอง เบอร์ 4 และเด็กชายวัชรกร มูลผง เบอร์ 5 การเลือกตั้งในครั้งนี้นักเรียนทุกคนให้ความสำคัญออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเป็นอย่างดี นี่หละครับ จุดเริ่มต้นขอบระบบประชาธิปไตย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูประสงค์ สัทธรรม ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ญาติมิตรสหาย เพื่อครู ลูกศิษย์ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประสงค์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 กำหนดการ 09.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงภาคกลางคืน ครับ
ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ ผู้ปกครอง พ่อ ค้า ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ที่มอบความสุขให้กับเด็ก ครับ พบกันใหม่ ในวันเด็กปีหน้าครับ คลิ๊กชมภาพครับ
สพฐ.ประชุมประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ หน่วยประชุม โรงเรียนบ้าโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง